zondag 24 augustus 2008

Pas op de Belgen komen!

Eerst begon Geert Wilders erover en toen konden we het allemaal nog af doen als een grap en een roep om aandacht. Daar is Geert tenslotte heel goed in. Maar nu staan de Belgen zelf te schreeuwen dat ze bij ons willen komen. Op een politieke bijeenkomst heeft Vanslambrouck het parlement van de Vlaamse deelstaat gevraagd de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit te roepen. Een onafhankelijk Vlaanderen zou dan nauw moeten samenwerken met Nederland.

Van mij mag Vlaanderen onafhankelijk worden, maar ik ben ervoor dat we dan gelijk een muur bouwen om te voorkomen dat er nog een Vlaming het land binnenkomt. Politiek vluchtelingen zijn natuurlijk wel welkom, maar dat zootje extreem-rechts tuig als Vanslambrouck en De Winter, daarmee kunnen en willen wij niet samenwerken. Misschien kunnen we een paar vluchtelingen met een helder verstand inruilen voor Geert Wilders en Rita Verdonk?

In de 16e eeuw kwamen er ook paar Vlamingen naar ons toe, omdat het regiem hen daar wat al te gevaarlijk en extreem werd. Daar hebben wij de Gouden Eeuw aan te danken. Dus als de Vlamingen dat willen herhalen. Graag, wij staan voor alles open.

vrijdag 9 mei 2008

Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage

15 Miljoen euro beschikbaar voor maatschappijke stage
De Tweede Kamer heeft op 8 mei 2008 ingestemd om een bedrag van 15.500.000 euro beschikbaar te stellen voor een pilot project voor een maatschappelijke stage in het voorgezet onderwijs. De nota heet: Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage en stelt per stageleerling een bedrag van 200 euro beschikbaar. Dat laatste getal is weliswaar niet schrikbarend hoog, maar het totaal levert toch een aanzienlijk bedrag op.

De vraag is, gezien de huidige versukkeling van het onderwijs, of een dergelijk bedrag gerechtvaardigd is. Is een maatschappelijk stage van 30 uur de oplossing voor de huidige problemen in het onderwijs? Gezien de klachten over het taal- en rekenniveau van de gemiddelde leerling is het misschien beter om te investeren in een verbetering van het taal- en rekenonderwijs.

Zorgwekkend is dat de miljoenen slechts gererveerd zijn voor een pilot project. OCW is dus bereid om 15 miljoen weg te smijten om te onderzoeken of een ideetje werkt of niet. En stel dat ze in Den Haag onder de indruk zijn van de resultaten? Hoeveel geld wordt er dan jaarlijks besteed aan het definitieve project? 200 euro per leerling, dat gaat in de papieren lopen. Laten we ons in godsnaam afvragen of een maatschappelijke stage is wat we willen. Vroeger deed iedereen een maatschappelijke stage waaraan het Rijk niets hoefde te betalen. Dat heette vakantiewerk. Waarom hebben we nu ineens 200 euro per leerling nodig om hetzelfde te bereiken?

Opmerkelijk is dat er geen enkel politiek commentaar is verschenen over deze enorme som geld die op een onverstandige en onverantwoorde manier besteed gaat worden. Geen krant bericht erover, geen weblog schrijft erover. Blijkbaar functioneert de PR machine van het ministerie van Onderwijs uitstekend.

dinsdag 19 februari 2008

De wereld draait door

Ik schaamde me diep toen hij belde. Een of andere onbekende medewerker van De wereld draait door, een onderknuppel, zoals Artur van Amerongen dat noemt: "Uw interview gaat niet door."

Ik zou komen praten over de nieuwste ontwikkelingen in het binnenhof en daarvoor was ik bereid om helemaal van Den Haag naar Amsterdam te komen. Ja, het zou een gezellig dagje Amsterdam worden mèt een bezoek aan Artis. Ik had me er zo op verheugd en dan belt die onbekende medewerker, niet eens de producent, niet eens Mathijs van Nieuwkerk, maar een onderknuppel (!) mij op om te zeggen dat Marc Marie Huibregts bang voor ratten is en weigert met mij aan tafel te zitten. En dus vanwege die stomme fobie van Marc Marie word ik, de grote Rat in het Binnenhof, geweigerd voor De wereld draait door.

Eerst schaamde ik me, maar nu ik hoor dat ook Freek de Jonge en Arthur van Amerongen geweigerd zijn, heb ik besloten mijn verhaal openbaar te maken. Zo kan het niet langer. Laten we vandaag met z'n allen besluiten dat dít nooit meer mag gebeuren.

maandag 28 januari 2008

Verplicht vegetariër

Als rat ben ik natuurlijk een groot voorstander van dierenwelzijn. Ratten hebben het niet bepaald gemakkelijk in Nederland en ik ben bang dat daar ook geen verandering in zal komen. Ander is dat met de veehouderij. In het rapport Dierenwelzijn formuleert minister Verburg een vijftal speerpunten die er toe moeten leiden dat heel Nederland vegetariër wordt.


Volgens de lijst van Verburg moet een dier vrij zijn:

  • van dorst, honger en onjuiste voeding;

  • van fysiek en fysiologisch ongerief;

  • van pijn, verwondingen en ziektes;

  • van angst en chronische stress;

  • om het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.


Ongelofelijk! Vrij van fysiek en fysiologisch ongerief. Het lijkt me dat het slachten van dieren een sterk voorbeeld is van fysiek ongerief, al is ongerief misschien wat zacht uitgedrukt. Wie van mening is dat slachten geen enkel ongerief voor het dier betekent, zal toch niet kunnen ontkennen, dat er sprake is van een verwonding en ook het verwonden van dieren wordt verboden. Ik kan dus niet anders concluderen dan dat minister Verburg het slachten van dieren wil verbieden en daarmee het vegetarisme tot algemene leefwijze in Nederland wil verklaren.


Je zou dus zeggen dat de Partij voor de dieren staat te springen en te juichen, maar niets is minder waar. Op haar weblog vertelt Marianne Thieme dat er helaas heel weinig concrete maatregelen zijn. Wat wil Marianne Thieme nog meer? Als de plannen van minister Verburg naar de letter worden uitgevoerd hebben dieren straks meer rechten dan mensen.

woensdag 23 januari 2008

1000 euro per huishouden erbij

Ik ben een groot voorstander van burgerinitiatieven, inspraakorganisaties en iedereen die het maatschappelijk debat wil versterken. De belastinglobby steun ik daarom van harte, maar helaas beweert deze zelfbenoemde belangenbehartigersclub zo af en toe baarlijke nonsens.

De lobby stelt dat het kabinet dit jaar 7 miljard aan extra belastingen heft (wat waar is) en dat de burger daarvoor gecompenseerd moet worden met 1000 euro per huishouden. Er zijn in Nederland ongeveer 7 miljoen huishoudens, dus het bedrag dat uitgegeven gaat worden aan deze actie is gelijk aan de inkomsten. Een dergelijke financiële impuls zou de koopkracht van de Nederlandse gezinnen doen toenemen en is dus goed voor de economie.

Dat is waar. Een cadeau van 1000 euro is een impuls om eens lekker te gaan shoppen. Tot zover heeft de belastinglobby gelijk. Maar zo werkt dat niet. Het effect van de extra belastingen zou op deze manier volledig teniet worden gedaan. De actie is niet meer dan een herverdeling van de rijkdom. Mensen die veel belasting betalen gaan er op achteruit, mensen die weinig belasting betalen gaan er op voor uit.

Van de plannen die de overheid had om uit te voeren met de extra inkomsten van 7 miljard euro komt niets terecht. Om die plannen te realiseren moet de overheid weer extra belastingen heffen. Dan komt de belastinglobby weer met een voorstel om dit geld opnieuw te verdelen. En zo voort. Voor je het weet zijn de armen rijk en de rijken arm. Zou de belastinglobby een initiatief van de SP zijn?

maandag 21 januari 2008

Kuifje in grote mensen land

Het zal niet meevallen om als kamerlid van een kleine oppositiepartij de anonimiteit te ontstijgen. Zeker niet als alle aandacht naar de hofnar gaat. En dan ineens dient zich een geweldig scenario aan. Tijdens een protestdemonstratie tegen de hofnar ben je gearresteerd en de landelijke media zien je nu als het gezicht van protest tegen de hofnar.

Maar wat doe je met al die aandacht? Een hype ebt weg als je hem niet cultiveert. Je hebt lang gefantaseerd over media-aandacht, maar helaas nooit serieus nagedacht wat te doen als de pers echt langs komt. En dan belt de krant. Een interview? Eh ja. Het enige wat je te binnen schiet, is de beproefde strategie waarmee de hofnar het hele land al weken in zijn greep houdt. Je zegt, dat je een film gaat maken. Wat een film? Twee films! En een strip. Waar die strip over gaat? Eh, moeilijke vraag. Het haar van de hofnar. Lachen man.

Als de krant door blijft vragen, word je nerveus. Waarom gaan die journalisten niet weg? Omdat je echt niet meer weet, wat je moet zeggen, debiteer je maar een waarheid, die je op Rat in het Binnenhof hebt gelezen: Wilders is gepest, vroeger. Dat is de verklaring voor alles. Voor de zekerheid generaliseer je: “alle PVV-leden zijn gepest.”

Vroeger was er een tijd dat kamerleden zich met de politiek bemoeiden en maken van films over lieten aan mensen die daarvoor de tijd en het talent hadden. Al die tijd die geïnvesteerd wordt in het maken van egostrelende projecten gaat verloren voor het landsbelang. Kamerleden worden betaald om te vergaderen en ons te vertegenwoordigen. Het kan dus niet zo zijn dat al die Kamerleden in onze tijd films gaan zitten maken.

En dan een tegenfilm? Een tegenfilm? Is dat niet een beetje te veel eer?

Lees het interview (Download de krant van 21 januari 2008)

zaterdag 19 januari 2008

Laat die film nou eindelijk maar komen

Denk voor de grap eens terug aan je schooltijd. In elke klas is wel een jongetje, soms een meisje, dat anders is en daarom gepest wordt. Ik heb het over langdurig pesten. Zes lange jaren het pispaaltje zijn en op de middelbare school weer. Daar word je agressief van. Daar word je wraakzuchtig van. Best begrijpelijk allemaal.

Wilders is zo’n jongetje. Zielig eigenlijk. Geen gevoel voor humor, geen benul hoe zich staande te houden in de wereld. En nu is zijn moment van wraak. Niet alleen is hij kamerlid van zijn eigen partij, maar hij beheerst de landelijke media. Ambassades zijn gewaarschuwd, de politie is paraat, Balkende spreekt het land geruststellend toe. En dat allemaal vanwege een film. Zijn film.

Door al die aandacht heeft vriend en vijand hooggespannen verwachtingen. Het lijkt me vrijwel onmogelijk om die verwachtingen waar te maken. Welke nieuwe inzichten over de Koran zou hij naar buiten kunnen brengen? Als er werkelijk iets nieuws te vertellen was, had hij dat allang gedaan. Het zal dus wel meer van hetzelfde zijn. Hoogstens in een shockerende vorm gegoten, geheel naar het grote voorbeeld, Theo van Gogh (die in tegenstelling tot Wilders, wel gevoel voor humor had).

De film zal dus tegenvallen. Na het zien van de film gaat iedereen door met het leven van alledag. Er wordt nog wat nagepraat door een paar specialisten en dan is het echt voorbij. Daarmee is ook Wilders’ finest hour afgelopen. Omdat iedereen Wilders moe is, geven de media weinig aandacht aan het zichzelf telkens herhalende kamerlid. Bij de volgende verkiezingen zal de PVV gehalveerd zijn en vier jaar laten verdwijnen ongemerkt ook de laatste paar leden uit de kamer.

Laat die film dus maar komen, dan zijn we eindelijk van Wilders af.